Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że dane osobowe zostaną dodane do bazy należącej do firmy MULTISTONE Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem Jasienica Rosielna 330, 36-200 Jasienica Rosielna i będą przetwarzane w celu zarządzania gwarancją i obsługą klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda udzielona za pośrednictwem niniejszego zgłoszenia gwarancji. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat po zakończeniu relacji; ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych firmy. Dane zostaną także wykorzystane w celu możliwości kontaktu i dostarczenia informacji na temat użytkowania i bezpieczeństwa produktów CERAMSTONE. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie informowania użytkownika o produktach, które nabyli. W tym celu dane będą przechowywane przez 25 lat po zakończeniu relacji; ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych firmy. W każdej chwili użytkownik może wykorzystać swoje prawa i zażądać dostępu, korekty, wycofania, zastrzeżenia, ograniczenia lub przeniesienia danych, kierując pisemny wniosek na adres wskazany powyżej lub do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem p.szymanski@ceramstone.com, przesyłając kserokopię dokumentu tożsamości lub równoważnego dokumentu i precyzując żądanie. W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, skarga może zostać złożona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).